IT001 Data Analyst

Deze kandidaat werkte aan alle fasen van de ontwikkeling van datawarehouse, van het verzamelen van vereisten tot testen, implementatie en ondersteuning. Uitzonderlijke achtergrond in analyse, ontwerp, ontwikkeling, aanpassing, implementatie en testen van softwareapplicaties en producten. Aantoonbare expertise van ETL-tools, waaronder SQL Server Integration Services (SSIS), Data Transformation Services (DTS) en RDBM-systemen zoals SQL Servers en DB2. Sterke leider met ervaring in het adviseren van technische groepen over ETL best practices en ontwikkelaars over implementatievereisten. Uitstekende technische en analytische vaardigheden met een duidelijk begrip van ontwerpdoelen van ER-modellering voor OLTP en dimensiemodellering voor OLAP. Teamspeler met uitstekende communicatie- en probleemoplossende vaardigheden.

Voor meer informatie over deze kandidaat, kunt u een e-mail sturen naar info@executivesoffice.nl of ons telefonisch bereiken op +31408200959.